Aktivační Centrum - kroužky, termíny

Školní rok 2017/18

 

Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27

Otevírá ve školním roce 2017/2018 v odpoledních hodinách pro klienty se zdravotním postižením opět 3 typy kroužků:        

   Příprava pokrmů

   Výtvarné a umělecké činnosti

   Obsluha MMP

 

Přihlášky do kroužků k vyzvednutí u lektorů.

Lektoři budou vybírat na pololetí za každý kroužek     500,-Kč.

Přezůvky s sebou.

Sraz v šatně školy, kde si vás lektoři vyhledají.

Příprava pokrmů - probíhá 1x měsíčně v době od 13:00 do 17:00hodin

Lektorky: Mgr. Jana Kolářová, Mgr. Libuše Marková

 

 Výtvarné a umělecké činnosti - probíhá 1x měsíčně  v  době od 15:00 do 19:00hodin

 Lektorka: Marika Zouharová

 

Obsluha multimediálních přístrojů- probíhá 1x měsíčně  v  době od 14:45 do 18:45hodin

Lektorky: Mgr. Miloslava Kocmanová, Věra Stará

 

Termíny kroužků pro druhé pololetí 2017/18

 

OMMP

 

26. 2. 2018

 

19. 3. 2018

 

16. 4. 2018

 

14. 5. 2018

 

16. 6. 2018

 

 

 

Příprava pokrmů

 

19. 2. 2018

 

5. 3. 2018

 

9. 4. 2018

 

7. 5. 2018

 

28. 5. 2018

 

 

 

Umělecké činnosti

 

14. 2. 2018

 

14. 3. 2018

 

25. 4. 2018

 

23. 5. 2018

 

20. 6. 2018

 

 

 Aktuality kroužků najdete na nástěnce umístěné u hlavního vchodu do budovy školy a na těchto stránkách.

Kontakt

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Speciálně pedagogické centrum

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net