Zápis do školy

Ředitelství Základní školy speciální Blansko, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku se bude konat v  úterý dne 25. 4. 2017 od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy na Žižkově ulici 27/1919, 678 01 Blansko.

K zápisu je třeba donést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a doporučení příslušného poradenského zařízení.

 

Podle aktuálně platné legislativy: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kontakt

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Speciálně pedagogické centrum

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net