Civic Association "Počítáte s námi?"

Občanské sdružení bylo založeno na podporu těžce zdravotně postižených dětí a jejich rodin, které navštěvují Základní školu speciální, příspěvkovou organizaci. Škola ze svého rozpočtu nemůže plně hradit pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ani zabezpečovat terapie, které škola v rámci systému ucelené rehabilitace svým žákům nabízí, ale které jsou přitom nesmírně důležité pro jejich zdravotní stav. Podporujeme projekt canisterapie a hipoterapie u těchto dětí, zájmovou činnost v oblasti arteterapie a pracovní terapie, psychorehabilitační pobyty dětí i jejich rodičů a množství dalších aktivit.

Občanské sdružení „Počítáte s námi?“ je nástupnickou organizací Nadace „Počítáte s námi?“, která byla založena 4. 2. 1993 v  Blansku při Základní škole speciální, Blansko, Žižkova 27. Dlouholetým úspěšným předsedou sdružení byl od počátku až do roku 2007 PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. Od roku 2007 je předsedou Mgr. Martin Koupý.

Děkujeme všem, kteří finančními i jinými dary přispívají a prostřednictvím našeho OS naplňují sny a přání našich dětí.

Bankovní spojení:Česká spořitelna, a. s., Blansko
Číslo bankovního účtu:1362249369/0800
Telefonní spojení:516 418 728

Contact

Elementary Special School

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Special education center

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net