Školní družina

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, rekreaci a odpočinek žákům školy.

ŠD vykovává svoji činnost ve dnech školního vyučování, má 3 oddělení a její kapacita je 18 žáků. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých oddělení tak, aby prostory i skladba činností v plné míře respektovaly individuální potřeby a možnosti každého žáka.

Podrobná charakteristika výchovně-vzdělávací práce ve školní družině je jako příloha zahrnuta v ŠVP Počítejte s námi! - II.

Pro pravidelnou činnost jednotlivých oddělení jsou určeny učebny, které plně vyhovují potřebám školní družiny. Pro jednotlivé aktivity jsou využívány i další prostory (tělocvična, školní zahrada, snoezelen, výtvarný a keramický ateliér).

Systém ucelené rehabilitace školy je realizován také v odpoledních hodinách, proto jej mohou využívat žáci i v době jejich pobytu ve školní družině. Pravidelně se účastní fyzioterapeutické péče, logopedické péče, skupinové i individuální canisterapie.

Během celého roku je pro žáky připraven pestrý program (Mikulášská besídka, pobyt na zahradě, pouštění draků, velikonoční vyrábění, pečení perníků, opékání buřtů). Fotografie z těchto akcí naleznete v galerii.

Více o organizaci školní družiny viz

družina
družina
družina
družina

Contact

Elementary Special School

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Special education center

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net