Internát školy

Na internátě školy jsou ubytováni žáci, pro které je vzhledem k vzdálenosti domova nemožné denně dojíždět. Kapacita internátu je 11 dětí. Provoz internátu je od pondělí 7.00 hod. do pátku 15.00 hodin.

Internát má 5 pokojů. Na každém jsou dvě lůžka, v jednom tři. Každý pokoj má televizi a DVD přehrávač, každé dítě má svou skříň, v koupelně svoji poličku. Na pokojích je stůl a židle na hry i úlohy. Polohovací i sedací vaky. Na internátě je i cvičná kuchyňka.

Děti jsou rozděleny do malých skupin v počtu tří dětí. Každá skupina má 2 vychovatelky/vychovatele, kteří se v péči o děti střídají v týdenních intervalech tak, aby byla dětem zajištěna co nejvyšší míra jistoty. V současné době se podařilo na internát zajistit dalšího vychovatele, který zde každý týden působí v odpoledních hodinách a pomáhá zkvalitňovat péči o svěřené děti.

Pobyt na internátě má dětem především nahradit rodinné prostředí. Pozornost je věnována odpočinku a relaxaci dětí po vyučování. Tak jako doma si děti hrají, dělají domácí úkoly, děti imobilní odpočívají v polohovacích vacích, houpají se ve speciálních houpačkách, jsou jim prováděny jemné dětské masáže, míčkování, realaxují nebo se aktivují ve snoozelenu. Za pěkného počasí tráví volný čas na zahradě školy. Zde mají možnost jezdit na kole, využívat hrací prvky. Chodí na vycházky do přírody, na dětská hřiště v dosahu školy, do města, kde mohou například navštívit cukrárnu. Vše za dozoru vychovatelů. 

Pro děti je plánovaně zajištěna i v odpoledních hodinách fyzioterapie, kterou provádí odborný fyzioterapeut. Canisterapie, a to jak individuální, tak i skupinová, je zajištěna školenými canisterapeutkami a jejich psy a zastřešena školní logopedkou, která zná momentální zdravotní stav a rozpoložení jednotlivých dětí.

Výchovně vzdělávací činnost je plánována a uskutečňována denně podle plánu, který je vypracováván na každý týden, vychází z ročního plánu a uskutečňuje se v závislosti na možnostech dětí a jejich aktuálního zdravotního stavu a rozpoložení.

Skupina dětí spolu žije po celý týden a učí se pěstování kamarádských vztahů, pomoci jeden druhému, slušnému chování mezi sebou a k dospělým osobám. Učí se hygienickým návykům, kultuře stolování, sebeobsluze.

Spokojené a šťastné dítě je naší prioritou.

internát
internát
internát
internát
internát

Kontakt

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Speciálně pedagogické centrum

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net