Pro rodiče

Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny: 5.-11. února 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března až pátek 30. března 2018

Hlavní prázdniny: od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

Zajímavé stránky

Metoda globálního čtení

U nás se začala používat na konci 20. let 20. století. Jejím autorem byl však belgický lékař Ovide Decroly, který ji zavedl pro děti duševně opožděné a pro děti předškolního věku. Teoretickým základem globální metody je tvarová psychologie, podle níž vnímá čtenář celky, jimž jsou podřízeny části. Proto globální metoda vychází  z  celku /věty nebo slova/ a zachovává ho tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k analýze. Žáci si opakováním měli zapamatovat obrazy tištěného písma, takže mohli rozumět textu  aniž by znali písmena. Cílem čtení  nebyl tedy mechanický pochod tzn. skládání hlásek, ale pochod myšlenkový, kdy dítě od začátku rozumělo obsahu čteného.

 

 Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

ČOSIV prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu. 
Zprávy a novinky o současném dění na tomto poli naleznete na stránkách : http://www.cosiv.cz/ a facebookovém profilu: https://www.facebook.com/o.s.cosiv?fref=ts

 

 Organizace školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září 2016 a bude ukončen ve pátek 
30. června 2017
.

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince - pondělí 2. ledna 2017
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Vysvědčení za první pololetí se vydává ve čtvrtek 2. února 2017 a jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. ledna 2017.

Jarní prázdniny pro okres Blansko: 13. března - 19. března 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Hlavní prázdniny: sobota 1. července - pátek 1. září 2016

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

 

Kontakt

Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace

Tel: +420 516 418 728
Fax: +420 516 410 080
Mobil: +420 602 526 577
E-mail: specialniskola@blansko.net

Speciálně pedagogické centrum

Tel: 516 411 868
Mobil: 724 547 446
E-mail: spc@blansko.net